TC's Choice
TC's Choice

荒木經惟説用寫真抵擋孤獨,用快門紀錄愛。我説用文字抵擋寂寞,用相片紀錄眼界。 FB: @tcpangraphy IG: @tcpangraphy

電影 - 哥斯拉大戰金剛 - Godzilla vs Kong怪獸電影就應該專心講怪獸,摒棄一切無謂嘅人物描寫,今次佢哋做得到。(庵野秀明那齣除外)


東西方怪獸大戰,官能刺激夠晒,政治隱喻就看倌自行理解,不過邊棟冧、邊棟冇冧,你懂的。


其中最正嘅位係佢哋將《地心説》擺上枱,果個想像實在非常有趣。仲有包藏禍心嘅太平山之亂,話冇隱喻就自己諗啦。


最後,放下屠刀,立地成Kong,完。

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment