Maxpoon628
Maxpoon628

發掘適合聚會及拍拖的餐廳

而家出街要揾餐廳可能好容易

但係要揾到一開適合嘅餐廳就絕對唔容易

就好似我前幾日想同打令出去食晚一樣

去到上環

發現選擇好多

但係就係揾唔到適合拍拖嘅

所以話

一個美食指南真係好重要

上環美食及餐廳就可以俾我一次過比較曬

咁我地下次出街就可以一早準備好

浪漫咁拍拖就唔成問題啦!

CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...

Comment