Created 168 articlesIn total 76140 words

鬖絔睩拾|一頭象的滿滿記憶

根叔|gunshock

忘記與回想從來不是對立的

1

睇唔開|谷底感染零星 共存任得你

根叔|gunshock

陸阿瑪soon仔團圓,娜娜露小腿。科學真新鮮古怪,好比玩把戲。

1

不易察覺的一己之慾

根叔|gunshock

為「在乎你」才做的,會在無意之間摻進其他目的而變得混雜,大概是填補自己在正義感/大愛宏觀/完美主義當中礙眼的縫隙,以你來彌補從前所缺失的部分。

1

睇唔開|語冰的夏蟲

根叔|gunshock

這種瑩斌方法,自己真的感到堅爽。

1

鬖絔睩拾|毛常

根叔|gunshock

▋2023/零零狗前一秒在懼怯,下一秒繼而大笑。椎藤的毛常。我練習,以為高昂聲浪,能掩藏過去。實在無償。⼁

醍醐灌頂,是嗎?

根叔|gunshock

太遼闊無邊的想法,全在天未亮的一碗泡麵裡發生。

晨時茅廁|放開,就是開放?

根叔|gunshock

橫三年,豎三年?原地「踏前一小步」,原來就被視作開放的「文明一大步」了。

1

自以為詩|隱與揚

根叔|gunshock

到陽性過盛,隱掩不來,選擇誇揚。藉機繼續揚己,不容他人揚其疾。

2022 年,明明就很閒

根叔|gunshock

創作竟然不達標,所以沒有成就。

晨時茅廁|家門內的批與鬥

根叔|gunshock

此等內耗,能拉起經濟?

1

鬖絔睩拾|執著地固執

根叔|gunshock

一成不變,今天卻偷偷換了那邊的個人簡介。

1

晨時茅廁|拿著矛的受害者

根叔|gunshock

16日,在推特上瘋傳的一段因中港兩地文化差異而衍生的視頻,或將引發又一波無謂的熱議。這起事件固然只屬個別行為,不應以偏蓋全引伸說成中港兩地之間必然的磨擦,所以我只把焦點放在樂於放大這種性格的人上去。清晨的廁所裡,兩端往外同時抒發的絕對是滿帶自身偏見的垃圾話,只圖釋放。

1

鬖絔睩拾|你想點樣劈?

根叔|gunshock

早上在養和完成日本入境要求的 PCR test。我不記得在網上預約時是有唾液測試方法的選項,既然幫忙做登記的職員說可以接受吐口水,誰還會希望被深度挖鼻?馬上改!別的不敢說,口水的話,要我吐多少也可以。

2

鬖絔睩拾|XO醬大戰抽油煙機

根叔|gunshock

我要腸粉,於是,就有了腸粉。

鬖絔睩拾|富山駅的 mutant

根叔|gunshock

▌2022/二八九Not an easy life being a mutant. This one gets himself so busy on picking noses in the morning.那天是 2019 年的 10 月 16 日。

2

睇唔開|百萬行・淫

根叔|gunshock

非禮,在今天還是刑事罪行的一種嗎?

THEY LIE, WE DECRY|Paltry Poetry

根叔|gunshock

Throughout Our Lives We Liefly Lie

鬖絔睩拾|緊箍咒怨之二

根叔|gunshock

重要的事情總得說三次。第一次是即時反應,以母語表達無語。幾天過後,在主觀思緒無法完全沉澱的情況下,寫第二次。

鬖絔睩拾|緊箍咒怨

根叔|gunshock

今日要講嘅,係我呢個「豁免書持有者」對呢件事嘅即時反應。太貼身,所以唔想咬文逐粒字慢慢啄,會磨走咗個嬲字。用母語先能夠百分百傳遞情感。

鬖絔睩拾|iPhone7 剛醒過來了

根叔|gunshock

手機備份真的很重要⋯⋯

睇唔開|你潑辣,卻也成功了

根叔|gunshock

口中的水平,是用哪些砝碼來𧗽量?其水平線是由普世價值裡的客觀量尺,抑或是有自我特色的主觀自忖所訂製?

鬖絔睩拾|鏡子裡照出25年前的亂髮

根叔|gunshock

意味著青口洋介又活了過來?

鬖絔睩拾|My 46th Wish

根叔|gunshock

A Real Miracle Deal

睇唔開|消費券不改變我的消費

根叔|gunshock

一個促銷電郵讓我想起了對消費券的一個怪奇看法。

1

鬖絔睩拾|明明啊明明

根叔|gunshock

2022/二三二

當柴可夫遇上敗娃|省略號的自然定律

根叔|gunshock

沒有反省 沒有上略 我又能何干?

鬖絔睩拾|犬儒之態

根叔|gunshock

今天決定只做一件事,不去否定遇到的一切。

鬖絔睩拾|不怕生與死

根叔|gunshock

在說我妹的貓囝啦,雖然我也豁達看得開。

當柴可夫遇上敗娃|再度節約的 cost center

根叔|gunshock

既已不再在穆里,就擬不再無理。決定了把上一份工作感到的受到的全掏出來,原因不明,是放過自己的必經之路吧?這是第一篇,後續會不斷於十年之間來回亂跳。

1

睇唔開|A Rapid Expansion Might Not Bring A Healthy Growth

根叔|gunshock

Not a theory. My ship sank. Definitely would not wish to see anyone else with a good initiation to fail.