612
ShirleytheScorpio
主理
6 人追蹤
6 篇作品

【你沒有看錯,我也沒有貼錯系列】612

魔鬼小編

兩年後嘅今日,我仲喺度,為我一班香港嘅朋友而行出嚟。期間,我見到一個阿婆,手拿枴杖,幾乎跣低,都仲要撐香港人。

在東京中心部紀念香港612

立云

612是2019年香港人在反送中運動中的一個紀念日,,,兩年後的612,雖然在香港無法進行群體活動,但世界各地有了各種響應。比如東京。

光影紀實|612當年今日

楊軍 YK

還記得2019年6月12日你在做什麼嗎?

1

在印尼的韓國六月民主運動攝影展

林木森

今日到雅加達的樂天購物中心,發現韓國駐印尼大使館和韓國文化中心舉辦的六月民主運動攝影展。我相信讀者未必聽過這個運動,但如果說那是《1987: 逆權公民》的故事大家可能就會有印象。我還記得我是在某個後巷放映會看這套電影……感覺已是很久以前的事。

【2019反修例運動之四】催淚煙變藍天白雲 抹不走的真相

顯影PhotogStory

2019年6月12日,警方在金鐘施放240枚催淚彈,當日眾人爭相逃走的畫面依然歷歷在目,這令藝術家黎靖欣回想起,曾在藍天下見過催淚彈飛過來的畫面,竟覺有一絲美感。「我覺得很荒謬,為何如此恐怖的東西,會有漂亮的一刻?」

1

612的救護員們

ShirleytheScorpio

催淚彈的煙霧,從四邊八面飄過來,他們的眼罩和口罩,都已掩蓋不了煙霧,流着淚水和鼻水,為受傷的人們清洗眼睛、皮膚和處理傷口。然後突然「轟隆」一聲,眼前一片慘白,還未回過神來,眾人已被困在白煙裏,立刻咳嗽大作,掩臉奔出帳蓬。紅色的帳篷上,貼了白色十字架,一個即使你走到世界盡頭,都無人不理解的標示:急救站。