IF《北角演義》故事集
Matty
主理
1 人追蹤
46 篇作品

北角演義(五)

IF

Day 4;星期一。今朝我決定落去coffee shop食早餐。任性還任性,我都需要一啲同同事們交流吓嘅social life。換好衫,落到coffee shop,一開𨋢門,我就聽見一聲熟悉嘅「我屌你老味吖」;我知道,Andrew到咗喇。

北角演義(四)

IF

驚險的程度叫畏高者昏迷同日下晝三四點。三位老細話要去睇吓啲鋪,出車走咗(我非常懷疑,佢哋其實係落咗馬交跳茶舞),張總搵條𡃁拎咗啲文件過嚟。由於真係冇預咁急嘅關係,佢都只係拎咗極少量嘅文件合約之類嘅嘢、同埋幾個月嘅財務報表過嚟。我哋幾個人,每人分咗啲,喺嗰工作套房嘅客廳度慢慢睇。

北角演義(三)

IF

星期五早上九點,上環港澳碼頭。非常討厭開工第一件事就係去珠海,因為我住得好近公司,十分鐘腳程。但如果要我九點鐘去到碼頭的話,即係要我無啦啦早成粒鐘起身、早餐都未食就要出門口。更討厭開工第一件事就係同Simon去珠海,因為佢住港島東半山,約人搭船老奉約喺港澳碼頭,我即係無啦啦要早成...

北角演義(二)

IF

星期一早上,office。「早晨馮老闆!」Rachel每朝早都會過嚟同我打招呼、吹幾句、同埋run一次嗰日個schedule。「今朝十一點我哋要同Simon開會,下晝兩點你同上海marketing team有個conf call,然後三點半我哋internal meeting。

北角演義(一)

IF

星期六,倒塔咁早,中山某高球場。又一次,我喺週末俾人挾咗返大陸。但又唔怪得晒我老細嘅,事實上,佢只係叫我下晝上嚟。我之所以咁早就喺度打霧水,係因為郭總約咗我打早波。郭總係Simon嘅生意拍擋;應該咁講,喺舊年年中,公司收購咗郭總喺珠三角西岸嘅電訊連鎖店集團嘅一半股權,其中嘅部份交...

《北角演義》全集目錄

IF

我會把《北角演義》系列的每篇小說集中在這版的關聯作品中,方便大家閱讀。謝謝各位捧場。小說:

2