somno
somno

重新認識你的母語!所有的方言都是漢語的分支,在歷史文明的長河中都是參與的要角,無論音或義,都能在古籍,詩詞中找到他的身影,以這句「暮然回首,那人卻在燈火闌珊處!」作為開篇序文的註腳!順便一提,這句裡面也有一個閩南語詞彙!

世人幾空忙

俗諺:「家問長子,國問大臣。船裝千擔,掌舵一人。」

俗諺云:「家問長子,國問大臣。船裝千擔,掌舵一人。」閩南俗諺取前兩句,「家用長子,國用忠臣。」,自古長子承繼家業,背負守業持家的重責大任,其餘的兒子則不在其位,不謀其政,樂得清閒自在,喬家二小子就是在此背景,於兄長卒逝下,遽掌搖搖欲墜的祖業,而為了力挽狂瀾,外締強援,不得不毅然捨棄兒女情長的小愛,而成就對家人,家族責任的大愛,!「成敗計惶惶,世人幾空忙!」,得失之間,成耶?敗耶?求其放心而已!

時代劇《喬家大院》的主題曲,《遠情》,由易茗作詞,趙季平作曲,譚晶演唱,歌詞有點老派,尾字多有押韻,只是平聲韻太多! 不符合詩詞平仄相間的韻律規範,試將歌詞改寫,白話精簡為文言,增加夢字! ,「夢,放,想」三字為仄!

《原歌詞》:

 • 塵緣苦短嘆人間路,不能夠容我細思
 • 繁華瞬間如夢幻一,世上人有幾番空
 • 春去秋來嘆世事滄,算人生成敗相
 • 登臨遠望看山水迷,情通天下一路奔
 • 幾番起落雨暴風,轉眼間鬢已成
 • 留住所愛 留住所,留住一夢相伴日月
 • 幾番起落雨暴風狂,轉眼間鬢已成
 • 留住所愛 留住所,留住一夢相伴日月
 • 留住所愛 留住所,留住一夢相伴日月

原唱影音

《改寫》:

 • 塵緣苦短人間路長,不容細思量。
 • 繁華瞬如幻。世人幾空忙。
 • 春去秋來世事滄桑。成敗計惶惶。
 • 情心一路奔放,遠望山川迷茫。
 • 幾番起落雨暴風狂,轉眼鬢成霜。
 • 所愛所,攬夢相伴日月長。
 • 幾番起落雨暴風狂。轉眼鬢成霜。
 • 所愛所,攬夢相伴日月長。
 • 所愛所,攬夢相伴日月長。

這首歌若是唱閩南文音,也是可以的,韻腳,「長,量,忙,惶,茫,狂,霜,長。」都是七陽韻!

【攬】,是「摟」義,也有「拉引,牽持」,「包攬」義!閩南語音,lam2, 《台日典》紀錄詞語有:

 1. 【lám】攬。雙手抱。
 2. 【pau-lám】包攬。一手承包。
 3. 【tsóng-pau-lám】總包攬。全部負責。
 4. 【tsi̍t-lâng-lám】一人攬。一個人攬ê大細。
 5. 【kun-tsú-lám】君子攬。日本「相撲」互相用手攬肩胛頭來相ián。
 6. 【lám-ē-io】攬下腰。攬腰。
 7. 【lám-hing】攬胸。雙手交叉tī胸前。
 8. 【lám--khí-lâi】攬起來。用雙手抱起來。
 9. 【lám-uá】攬倚。攬倚來。
 10. 【lám-phō】攬抱。攬起來抱。
 11. 【lám-tiâu】攬牢。攬teh無放。
 12. 【lám-tó】攬倒。攬起來摔hō͘伊倒落去。
CC BY-NC-ND 2.0

Like my work?
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

Loading...
Loading...

Comment