鱷魚把拔

教書是我的職業 寫作是我的志業 人生以分享歷史想法,撰寫小說、散文為目標 歡迎各位一起來欣賞 https://liker.land/dragonlovesnow/civic

粒史學加000224《史記》卷八〈高祖本紀〉10:牙不好,就挑軟柿子吃就好

為什麼劉邦可以有本錢打不贏就換下一關?

──────────原文──────────

沛公引兵西,遇彭越昌邑,因與俱攻秦軍,戰不利。還至栗,遇剛武侯,奪其軍,可四千餘人,并之。與魏將皇欣、魏申徒武蒲之軍并攻昌邑,昌邑未拔。西過高陽。酈食其(謂)[為]監門,曰:「諸將過此者多,吾視沛公大人長者。」乃求見說沛公。沛公方踞床,使兩女子洗足。酈生不拜,長揖,曰:「足下必欲誅無道秦,不宜踞見長者。」於是沛公起,攝衣謝之,延上坐。食其說沛公襲陳留,得秦積粟。乃以酈食其為廣野君,酈商為將,將陳留兵,與偕攻開封,開封未拔。西與秦將楊熊戰白馬,又戰曲遇東,大破之。楊熊走之滎陽,二世使使者斬以徇。南攻潁陽,屠之。因張良遂略韓地轘轅。

──────────翻譯──────────

接下進軍關中的命令後,沛公率兵西進,沒走多久就在碭郡的「昌邑縣」遇到彭越的軍隊,同為反秦勢力的他們,決定一起前去攻打秦軍。不過,接下來的戰事並不順利(沛公引兵西,遇彭越昌邑,因與俱攻秦軍,戰不利)。

於是,劉邦的軍隊撤回到碭郡的「栗縣」,這時正好遇到「剛武侯」,就把他的軍隊奪了過來,大約有四千人,併入了自己的軍隊(還至栗,遇剛武侯,奪其軍,可四千餘人,并之)。

接著,又與魏國將領「皇欣」與「申徒武蒲」的軍隊合力攻打昌邑縣,但仍舊沒有攻下(昌邑未拔)。沛公選擇繼續西進,經過河間郡的「高陽縣」。有個名叫酈食其【音同「義基」】的人負責看管城門,他說:

「各路將領經過此地的多了,我看只有沛公才是個德行高尚忠厚老實的人(諸將過此者多,吾視沛公大人長者)。」

於是酈食其決定前去求見,遊說沛公(乃求見說沛公)。

這時,沛公正叉開兩腿坐在床上,讓兩個女子給他洗腳(沛公方踞床,使兩女子洗足)。酈食其並沒有對劉邦行拜禮,只是略微俯身作了個長揖(酈生不拜,長揖)後,對劉邦說:

「你如果真要誅滅無道的秦朝,就不應該兩腿叉坐地接見長者(足下必欲誅無道秦,不宜踞見長者)。」

於是沛公站起身來,整理衣服,向他道歉(攝衣謝之),並把他請到上座(延上坐)。酈食其勸說沛公去襲擊碭郡的「陳留縣」,才能取得秦軍儲存的糧食(食其說沛公襲陳留,得秦積粟)。沛公封酈食其為「廣野君」,並任命他的弟弟「酈商」為將軍,統率「陳留縣」的軍隊,與沛公一起攻打碭郡的「啟封縣」,但並沒有攻下(與偕攻開封,開封未拔)。接著又繼續向西,與秦將「楊熊」在東郡的「白馬縣」打了一仗(西與秦將楊熊戰白馬),又在三川郡的中牟縣「曲遇聚落」的東面打了一仗,大破秦軍(又戰曲遇東,大破之)。秦將楊熊逃往三川郡的「滎陽縣」,秦二世皇帝派使者將他斬首示眾(二世使使者斬以徇)。沛公又向南攻打潁川郡的「潁陽縣」,並進行了屠城(南攻潁陽,屠之)。通過張良的關係,佔領了韓國的「轘【音同環】轅關」地區(因張良遂略韓地轘轅)。

─────────解說與心得─────────

從這整段敘述來看,劉邦的西行任務其實並不容易。畢竟,越靠近秦國首都,就會有更多精銳等著劉邦。也難怪當初大夥都不想接下這個燙手的山芋。也因此,這段略為凌亂的紀錄中,劉邦沿路雖然也攻打了不少縣城,但卻幾乎沒有打過什麼勝仗。

話雖如此,劉邦似乎也沒有特別在意,每每打不下這座縣城,他就會改去攻打下個縣城。

然而,所謂的「三軍未發,糧草先行」,如果劉邦的戰略目標是「打不贏就換下一個」,勢必會遇到糧草不足的狀況。但為何劉邦敢定下如此「佛系」的戰略目標呢?

我想,劉邦或許一開始並沒有想那麼多,只是因為真的打不贏,才改去攻打下個縣城。但是,當劉邦獲得酈食其所提供的重要情報,也就是得知秦朝的儲糧位於「陳留縣」之後,當他搶得這些糧草,就有本錢去貫徹他的西行計畫:打不贏就換下一個,直到遇到打贏的為止。

換言之,相較於項羽消耗大量戰力下的百戰百勝,劉邦雖然總是挑軟的柿子來吃,終究有完成一定的進度。甚至,最後仍可以遇到較弱的秦國軍隊,進而贏得幾場勝利呢!

另外,這段紀錄中有兩點讓我感到挺有趣的地方:

其一,是劉邦「遇剛武侯,奪其軍,可四千餘人,并之」。雖然始終查不到「剛武侯」的任何資料,但從司馬遷的用字來看,這個剛武侯應該與劉邦是相同陣營的人。劉邦到底用什麼方法「奪」人軍隊?司馬遷並沒有為我們留下紀錄,但從這寥寥數字中,我們仍可以感受到劉邦「寬大長者」外的另一種面貌。其次,則是劉邦對酈食其的態度轉變。從一開始躺在床上接見酈食其,到後來被訓斥之後的端身正坐來看,劉邦雖然沒有高貴的出身,但至少他有顆願意改變並虛心納諫的心。

透過司馬遷的紀錄,我們看到了劉邦的各種面相:他既是大夥眼中的寬大長者,但他也會趁機奪人軍隊,他好酒好色,但也知道何時該從諫如流。這些紀錄雖然看似矛盾或複雜,但這才是真實的人性。


總結一下,經過這一路的跌跌撞撞,劉邦的軍隊已經拿下「轘轅關」,距離秦國首都──咸陽,直線距離僅剩不到一百公里,接下來劉邦還會遇到哪些挑戰?就讓我們繼續看下去。

以上,就是這段史料給我的小小收穫。

Like my work??
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

CC BY-NC-ND 2.0

粒史學加000223《史記》卷八〈高祖本紀〉09:該派誰去攻打敵軍大本營?

粒史學加000222《史記》卷八〈高祖本紀〉08:我跟項羽曾經是合作無間的兩人

粒史學加000221《史記》卷八〈高祖本紀〉07:「神話加持」不如「真材實料」!

3

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.