鱷魚把拔

教書是我的職業 寫作是我的志業 人生以分享歷史想法,撰寫小說、散文為目標 歡迎各位一起來欣賞 https://liker.land/dragonlovesnow/civic

粒史學加000200《史記》卷七〈項羽本紀〉21:項羽的另一個不亞於鴻門宴的決定

發布於
項羽又一次錯過了擊潰劉邦的機會

──────────原文──────────

是時,漢還定三秦。項羽聞漢王皆已并關中,且東,齊、趙叛之:大怒。乃以故吳令鄭昌為韓王,以距漢。令蕭公角等擊彭越。彭越敗蕭公角等。漢使張良徇韓,乃遺項王書曰:「漢王失職,欲得關中,如約即止,不敢東。」又以齊、梁反書遺項王曰:「齊欲與趙并滅楚。」楚以此故無西意,而北擊齊。徵兵九江王布。布稱疾不往,使將將數千人行。項王由此怨布也。漢之二年冬,項羽遂北至城陽,田榮亦將兵會戰。田榮不勝,走至平原,平原民殺之。遂北燒夷齊城郭室屋,皆阬田榮降卒,系虜其老弱婦女。徇齊至北海,多所殘滅。齊人相聚而叛之。於是田榮弟田橫收齊亡卒得數萬人,反城陽。項王因留,連戰未能下。

──────────翻譯──────────

在上一篇文章中,西楚霸王項羽才剛分封完,楚國就發生了動盪。於此同時,漢王劉邦也率軍沿著原路返回關中,平定了三秦,也就是打敗了關中地區的章邯、司馬欣以及董翳等人(是時,漢還定三秦)。

項羽聽說漢王已經兼併了關中,將要東進(項羽聞漢王皆已并關中,且東),又聽說齊國,趙國都背叛了自己,非常生氣(齊、趙叛之:大怒)。於是任命以前的「吳縣」縣令鄭昌為韓王,前去抵擋漢軍(乃以故吳令鄭昌為韓王,以距漢)。並且命令「蕭公角」等人去攻打接受田榮授予將軍令的「彭越」(令蕭公角等擊彭越)。結果彭越打敗了蕭公角等人(彭越敗蕭公角等)。這時,漢王派張良前去奪取韓地,並送給項王一封信說(漢使張良徇韓,乃遺項王書曰):

「漢王失去了做關中王的封職,所以想要得到關中,若能遵循以前的約定,就會立即停下來,不敢繼續再向東進軍(漢王失職,欲得關中,如約即止,不敢東)。」

另外,還附上齊、梁二地的反叛書送給項王,說(又以齊、梁反書遺項王曰):

「齊國想要跟趙國一起滅掉楚國(齊欲與趙并滅楚)。」

楚軍因此放棄向西進軍迎擊漢王的打算,選擇先向北去攻打齊國(楚以此故無西意,而北擊齊)。項王向九江王「黥布」徵調部隊(徵兵九江王布)。黥布推託有病,不肯親自去,只派部將率領幾千人前往(布稱疾不往,使將將數千人行)。項羽因此對黥布心懷怨恨(項王由此怨布也)。

漢王朝第二年冬天,項羽向北到達「城陽」,田榮也帶領部隊來與項羽決戰(漢之二年冬,項羽遂北至城陽,田榮亦將兵會戰)。結果,田榮並未打贏項羽,只好逃到「平原地區」,最終遭「平原地區」的百姓所殺害(田榮不勝,走至平原,平原民殺之)。項羽於是向北進軍,燒盡齊國的城市房屋,把田榮手下的投降士兵全部活埋,甚至還擄掠了齊國的老弱婦女(遂北燒夷齊城郭室屋,皆阬田榮降卒,系虜其老弱婦女)。項羽一路奪取齊國土地直到「北海地區」,殺死了許多人,毀滅了許多地方(徇齊至北海,多所殘滅)。齊國人民聚集起來,一起起身反抗項羽的統治(齊人相聚而叛之)。這時,田榮的弟弟「田橫」收攏齊軍逃散的士卒有數萬人之多,在「城陽」對楚軍發起反擊(於是田榮弟田橫收齊亡卒得數萬人,反城陽)。項王因此停下掠奪的腳步,對城陽進行攻擊,但一連打了幾仗都沒打下(項王因留,連戰未能下)。

─────────解說與心得─────────

項羽處心積慮規劃的分封體系,竟然不到一年就完全崩潰。除了沒有被分封到的田榮自立為「齊王」之外,項羽特別嚴防的劉邦也回到了秦國的故地─「關中」。在這東西兩面都反叛之際,項羽的選擇變得格外重要。以項羽的戰力來看,無論先攻打哪一方,被攻擊者一定難以招架。因此,張良帶來的那封信成了決定歷史發展的重要關鍵。

張良帶來的消息除了告訴項羽,齊國的目標是要「滅楚」之外,更重要的是跟項羽解釋漢王劉邦回關中的理由,其實只是想拿回當初承諾給他的關中地區而已。甚至還特別告訴項羽,劉邦只要拿回關中地區,就會安安分分地當他的「關中王」,不會繼續向東與項羽爭奪天下。

簡單來說,張良帶來的這些訊息,就是要讓項羽把心思放在攻打齊國上,好讓劉邦有時間可以整頓軍備,為接下來的征戰儲備實力。

劉邦陣營使出如此簡單的計謀,項羽竟然沒有看出,而是真的把目標先放在齊國上,更讓人感受到項羽對陣中的謀臣─范增的不重視。以當年鴻門宴時,范增一再想置劉邦於死地來看,如果讓范增選擇,他一定會建議項羽優先擊潰劉邦,以絕後患。然而,項羽卻再一次地接受了劉邦的道歉,並把心思放在不聽話的田榮身上。以事後諸葛的角度來看,項羽這次的決定,影響不輸當年的鴻門宴。

再者,項羽擊敗田榮後,在齊地的燒殺擄掠,最終引起齊地人民的反叛,也令人感受到項羽格局不大。倘若項羽能善待齊地百姓,或許他能更快收復齊地,進而有機會處理劉邦的問題。可惜的是,項羽似乎仍篤信以暴制暴,所以一再以屠城、坑殺當作平定叛亂的唯一手段。

項羽的這套「以暴制暴」的方式還會為他帶來多少麻煩?就讓我們繼續看下去。

以上,就是這段史料給我的小小收穫。

喜歡我的文章嗎?
別忘了給點支持與讚賞,讓我知道創作的路上有你陪伴。

CC BY-NC-ND 2.0 版權聲明

粒史學加000199《史記》卷七〈項羽本紀〉20:項羽的分封真的讓大家都很不滿嗎?

粒史學加000198《史記》卷七〈項羽本紀〉19:牧羊人的最後下場

粒史學加000197《史記》卷七〈項羽本紀〉18:項羽真的很單純,不會算計嗎?

5

看不過癮?

一鍵登入,即可加入全球最優質中文創作社區