NgChhunSeng

Góa sī N̂g Chhun Seng , Góa sìn-khò Siōng-tè. Góa chú-tiuⁿ Tâi-oân to̍k-li̍p.

四活物

四活物在新舊約都有記載:舊約《以西結書》「四個活物各有四張臉:前面的像人,右邊的像獅,左邊的像牛,後面的像鷹。他們各有一對翅膀往上展開,跟鄰近的翅膀連接,又有另一對翅膀遮蓋自己的身體。」(以西結書1:10-11)

新約《啟示錄》「第一個活物像獅子;第二個像小牛;第三個有一副人的臉孔;第四個像飛鷹。」(啟示錄4:7)


Like my work??
Don't forget to support or like, so I know you are with me..

CC BY-NC-ND 2.0

Want to read more ?

Login with one click and join the most diverse creator community.